תנאי שימוש ותקנון האתר

כללי:

אתר המכירות האלקטרוני “יוסי קדמי – קורסים דיגיטליים” משמש לרכישת קורסים דיגיטליים. האתר הינו בבעלות יוסי קדמי ושני קדמי צוקרמן.
בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.
כל אדם המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה.
מחירי הקורסים כוללים מע”מ כדין.
הנהלת האתר אינה אחראית לבעיות טכניות בצפייה בקורסים אשר אינן נמצאות בשליטתה.  
בכל קניה, הלקוח יקבל את מלוא כספו בחזרה במידה ולא קיבל את הקורס שרכש.

פרטיות:

הנהלת האתר מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי הלקוחות שנמסרו בעת הרכישה! אנו מתחייבים שלא להעביר בשום צוקרה פרטים אישיים של לקוחותינו לצד שלישי.
בנוסף, האתר מאובטח ברמה גבוהה, ולכן עומד בדרישות האבטחה המחמירות של חברות האשראי ושרתי האתר עושים שימוש בפרוטוקול SSL.
הסליקה מתבצעת ע”י חברת “יעד שריג” ופרטי האשראי אינם נשמרים במערכת האתר.

ביטול עסקה והחזרת מוצרים:

ביטול עסקה תתאפשר במקרה של רכישת קורס בטעות ובתום לב, העסקה תבוטל והכסף יוחזר במלואו.
על הלקוח ליצור קשר בדוא”ל או טלפונית ולהודיע על רצונו בביטול העסקה.
הסכום ששולם יוחזר באמצעות זיכוי כרטיס האשראי ששימש ברכישה.

קניין רוחני:

כל זכויות הקניין הרוחני, הנם רכושה של הנהלת האתר בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הסרטונים, קבצי התוכן, המדיטציות, וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, בלא קבלת רשותה של הנהלת האתר מראש ובכתב.

כל המבצע פעולה באתר מצהיר בזאת כי הוא מודע לתקנון ומסכים לתנאיו, וכי לא תהא לו ו\או למי מטעמו כל טענה ו\או תביעה, במישרין ו\או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו\או מפעיליו ו\או מי מטעמם.

השימוש באתר מותנה בקבלת התנאים שלעיל, ועצם הרכישה מהווה אישור והסכמה מלאה לתקנון האתר.

0
    0
    סל הקניות שלך
    סל הקניות שלך ריק!